1. Een basisdeel van 120 uur; bestaande uit een inleiding van 60 uur en een verdieping van 60 uur

In dit deel van de cursus zal vanuit een historisch maatschappelijk perspectief de ontwikkeling van het denken en doen in de wereld van gezins- en relatietherapie aan de orde komen. Hoofdstromingen en de methoden ervan worden behandeld vanuit dit perspectief . Zo zal steeds aandacht besteed worden aan het mensbeeld en de veranderingsoptiek van waaruit de methode ontwikkeld is . Ook zullen de implicaties van dit denken en doen op de verhouding tussen therapeut en cliënt worden verduidelijkt. Misschien in tegenspraak met het huidige dominante denken, maken wij duidelijk dat er niet zoiets als objectiviteit in de hulpverlening bestaat. Dit betekent niet dat in de opleiding geen aandacht zal zijn voor onderzoek en de waarde van onderzoek. Er is juist veel aandacht voor wat effectief werkt in hulpverlening.

Aan het eind van de eerste 120 uur van de opleiding zal de cursist in staat zijn onderscheid te maken tussen de verschillende manieren van kijken naar problemen en oplossingen. Hij zal in staat zijn zich op zijn gemak te voelen met en om te kunnen gaan met paren en gezinnen met tegenstrijdige belangen, wensen en doelen. Hij zal in staat zijn systemische hypothesen te formuleren en van daaruit te werken. Hij zal een houding aan kunnen nemen en vast weten te houden van een “appreciative ally” van het gezin/ systeem. Va uit zijn ‘not-knowin’g positie weet hij wat hij in het contact te bieden heeft en weethij gebruik te maken van de deskundigheid van het cliëntsysteem.

2. Een specialistische cursus Kinder & Jeugd en een specialistische cursus werken met echtparen van ieder 40 uur

In dit onderdeel zal men zich intensief bezig houden met de diverse therapiemodellen uit de sociaal constructionistische stroming: ‘ collaborative therapy’, oplossingsgerichte therapie en de narratieve therapie. Vanuit deze stromingen zal speciaal aandacht besteed worden aan multistressed families , echtparen en kinderen. Aan het eind van dit onderdeel zal de cursist weten hoe hij zich vanuit deze optiek kan verhouden tot echtparen, gezinnen en kinderen. Uiteraard zal de verfijning van het vak met behulp van supervisie in de loop der jaren plaats vinden.

3. Een blok Wetenschap van 12 uur

Doel van dit blok is dat  het spelen met concepten die in het doen van onderzoek van belang zijn, zodat het lezen van onderzoeksartikelen en deze op waarde schatten makkelijker wordt.