Leermodel STW

Leermodel STW

 

De cursist maakt kennis met een veelheid aan opvattingen, die elk weer hun eigen accenten aanbrengen. De cursist brengt zelf ook een (groot) aantal verhalen mee over gezinnen en systemen. Verhalen gebaseerd op eigen geschiedenis, gevolgde studie, werkervaring etc. Hij/zij zal hierin zijn/haar  eigen weg moeten vinden, een eigen integratie moeten bewerkstelligen.

Deze vorm van leren zien wij als een proces van co-creëren van verhalen / ideeën betreffende kennis, houding en vaardigheden. Co-creatie betekent dat er een voortdurende wisselwerking plaatsvindt tussen cursusgevers en cursisten. De cursusgroep kan gezien worden als  de context van het leerproces, als ondersteuningsgroep voor de cursist. Dit betekent dat aandacht besteed wordt aan het groepsproces en de wijze van reflecteren.