Competenties

Voor de systeemtherapeut en de systeemtherapeutisch werker is een competentieprofiel opgesteld. Het competentieprofiel beschrijft over welke competenties de systeemtherapeut en de systeemtherapeutsiche werker moet beschikken om hun vak op professionele wijze uit te kunnen oefenen. Op basis van de competenties zijn de eindtermen van de opleiding tot systeemtherapeut en de opleiding tot systeemtherapeutsiche werker bepaald.

Op de website van NVRG vind je hier alle informatie over