Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toelating
U wordt toegelaten als u:

 • in het bezit bent van een diploma van een relevante opleiding -artsexamen, doctoraal Psychologie, HBO Maatschappelijk Werk/Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige met voortgezette opleiding (VO) of een daaraan gelijkwaardige opleiding én
 • werkzaam bent in een relevant werkveld en over voldoende casusmateriaal beschikt om het geleerde in de praktijk te kunnen toepassen.

Literatuur
De verplichte boeken dient u zelf aan te schaffen, een klapper met artikelen wordt uitgereikt op de eerste bijeenkomst van elk blok. Het draaiboek wordt de eerste bijeenkomst uitgedeeld.

Copyright
het copyright van de draaiboeken ligt bij het Platform Systeemtherapie Noord Nederland.

Diploma
Aan het einde van de opleiding wordt u een diploma uitgereikt. Voor het diploma komen deelnemers in aanmerking die 90% actief aanwezig waren en die alle schriftelijk onderdelen met goed gevolg hebben afgesloten.
Bij meer dan 10 % verzuim kan, in overleg met de leiding van de cursus, een extra opdracht gegeven worden.

De toetsen aan het eind van elk blok staan mede onder toezicht van een onafhankelijke derde, te weten Anna de Voogt, psychotherapeut-systeemtherapeut en supervisor en opleider van de NVRG, werkzaam bij het Collectief van Transcultureel Therapeuten Amsterdam.

Betaling en annulering

Betaling

 • door het zetten van uw handtekening onder het inschrijfformulier verklaart u zich verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld. Indien gewenst kan de opleiding in maximaal vijf termijnen worden betaald.
 • de verantwoordelijkheid voor de betaling van het cursusgeld kan worden overgedragen aan een derde partij. Deze dient dan het inschrijfformulier mede te ondertekenen.
 • zo spoedig mogelijk na ontvangst van de ondertekende overeenkomst ontvangt u een bevestiging van inschrijving en de factuur.
 • In het geval u uw betalingsverplichtingen niet nakomt zullen eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten bovenop de hoofdsom van de opleidingskosten in rekening worden gebracht.

Annulering

 • Bij onvoldoende inschrijving of indien een opleiding door overmacht niet door kan gaan worden de reeds betaalde opleidingskosten per omgaande teruggestort. U hebt dan recht op een gereserveerde opleidingsplaats bij de volgende keer dat de opleiding start.
 • Tot drie maanden voor de cursusaanvang kan de overeenkomst kosteloos geannuleerd worden.
 • Bij annulering tot zes weken voor de aanvang wordt € 50,- administratiekosten berekend.
 • Bij annulering tussen zes en twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van de opleidingsprijs in rekening gebracht.
 • Bij annulering op een termijn die korter is dan twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag, is de gehele opleidingsprijs verschuldigd.
 • Bij verhindering bestaat de mogelijkheid een vervanger te sturen.
 • Bij annulering tijdens de‘opleiding bent u de volledige prijs verschuldigd, behoudens bijzondereomstandigheden ter beoordeling door het Platform Systeemtherapie Noord-Nederland.
 • Wanneer wij gedurende de opleiding door overmacht de opleiding moeten stoppen behouden wij het recht de gemaakte kosten tot dat moment in rekening te brengen. De kosten voor de periode die niet door ons verzorgd wordt, wordt niet in rekening gebracht. U wordt hier zo tijdig als mogelijk over geinformeerd.

Bij ziekte/verhindering van een docent zullen wij indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, wordt de cursist hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. We komen in dat geval met een alternatieve datum waarop de bijeenkomst zal plaatsvinden.
Het Platform Systeemtherapie Noord-Nederland houdt zich het recht voor wegens planningstechnische redenen incidenteel af te wijken van de in het draaiboek vermelde data en lesdagen.

Door inschrijving maakt de cursist kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te aanvaarden. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.

Privacy
Zonder toestemming van cursisten geeft het Platform geen informatie over hen naar buiten.

Alle gegevens zijn onder voorbehoud.