De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. De AVG geldt voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Daartoe heeft het Platform een zogeheten “privacystatement document” opgesteld. Download hier dit document met alle informatie.