Hulpverleners, minimaal HBO-geschoold, IAG’ers, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, spv-en, POH-GGZ die een systeemtheoretische opleiding willen volgen. Hulpverleners die in de beroepspraktijk met systemen werken zoals mensen in een wijkteam, gezinshulpverleners, buurtwerkers, ouderbegeleiders, gezinsvoogden.