Competenties

Voor de systeemtherapeut en de systeemtherapeutisch werker is een competentieprofiel opgesteld. Het competentieprofiel beschrijft over welke competenties de systeemtherapeut en de systeemtherapeutsiche werker moet beschikken om hun vak op professionele wijze uit te kunnen oefenen. Op basis van de competenties zijn de eindtermen van de opleiding tot systeemtherapeut en de opleiding tot systeemtherapeutsiche werker bepaald.

Op de website van NVRG vind je hier alle informatie over

Accreditatie

De opleiding van 212 uur is goedgekeurd door de NVRG.

De Kamer Gezondheidszorgpsycholoog heeft de Inleiding van deze Opleiding geaccrediteerd
( 2001.084). Goedkeuring en accreditatie voor de rest van de TTC zijn aangevraagd.

Overige accreditatie kan mogelijk in overleg met ons worden aangevraagd