Leermodel ST

Leermodel ST

 

De cursist maakt kennis met een veelheid aan opvattingen, die deels tegenstrijdig zijn. Hij zal hierin zijn eigen weg moeten vinden, een eigen integratie moeten bewerkstelligen. Deze vorm van leren zien wij als een proces van co-creëren van verhalen/ ideeën over het doen van therapie, de therapeutische houding en vaardigheden.

Co-creatie betekent dat er een voortdurende uitwisseling bestaat tussen cursusgevers en cursisten.

De cursusgroep kan gezien worden als de context van het leerproces, als ondersteuningsgroep voor de cursist. Dit betekent dat aandacht besteed wordt aan het groepsproces en de wijze van reflecteren.

Binnen de cursusdagen komen de volgende onderdelen aan bod: theorie, houding, vaardigheden en eigen praktijkmateriaal. Gedurende het opleidingstraject worden diverse gastdocenten uitgenodigd . Tijdens de cursus zullen de verschillende onderdelen getoetst worden, door middel van een actieve voorbereiding van de theorie, inbreng van eigen praktijkmateriaal en voortgangsverslagen.

Toetsing:

Op verschillende momenten van de opleiding zal een toets ( take- home toets) plaats vinden.