Doelgroep opleiding tot systeemtherapeut

Doelgroep

Vooropleidingseisen voor de opleiding tot systeemtherapeut (ST):

De kandidaat heeft minimaal een door de overheid erkende afgeronde Masteropleiding op hbo- of universitair niveau in de sociale en/of gedragswetenschappen of in de geneeskunde.
Uit de opleiding blijkt een therapeutische oriëntatie door het volgen van de volgende        onderdelen: ontwikkelingspsychologie, psychopathologie en gespreksvaardigheden. Daarnaast dienen de cursisten werkzaam te zijn binnen de Geestelijke Gezondheidszorg  of daaraan verwant terrein en regelmatig ( minimaal 2 tot 4 keer per week) systeemtherapeutische gesprekken te voeren.