Platform Systeemtherapie

Opleiding Systeemtherapeut

Opleiding Systeemtherapeutisch Werker

Bij-en nascholing/Workshops

Wat doen wij?

Als Platform Systeemtherapie Noord Nederland verzorgen wij de opleiding tot Systeemtherapeut (ST) en de opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker (STW).
Beide opleidingen worden als zodanig erkend door de NVRG.

Onze inspiratie

Onze inspiratie is terug te vinden in één van de centrale stellingen van het sociaal constructionisme:

Doelgroep ST en STW

Vooropleidingseisen voor de opleiding tot systeemtherapeut:

De kandidaat heeft minimaal een door de overheid erkende afgeronde Masteropleiding op hbo- of universitair niveau in de sociale en/of gedragswetenschappen of in de geneeskunde.
Uit de opleiding blijkt een therapeutische oriëntatie door het volgen van de volgende onderdelen: ontwikkelingspsychologie, psychopathologie en gespreksvaardigheden. Daarnaast dienen de cursisten werkzaam te zijn binnen de Geestelijke Gezondheidszorg of daaraan verwant terrein en regelmatig (minimaal 2 tot 4 keer per week) systeemtherapeutische gesprekken te voeren.

Vooropleidingseisen voor de opleiding tot systeemtherapeutisch werker:

De kandidaat heeft minimaal een door de overheid erkende afgeronde, op de zorg- of welzijnssector gerichte Bachelorsopleiding op hbo- of universitair niveau. De kandidaat is werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector

Docenten Platform

Nevenactiviteiten

Naast het geven van een 200 Opleidingsroute tot erkend gezins-en relatietherapeut, zijn wij betrokken bij andere opleidingen zoals: Opleiding tot Klinisch Psycholoog, Opleiding tot Psychotherapeut, Opleiding tot Psychiater. Bij de Rino in Utrecht werd door ons een specialistische cursus narratieve therapie verzorgd. Bij de opleiding van het Collectief van Transcultureel Therapeuten te Amsterdam wordt onderwijs over narratieve therapie verzorgd. Verder bieden we een opleiding ‘systemisch werken voor coaches’ aan.

Bij- en nascholing

Wij bieden Supervisie en Leertherapie aan.
Eens per jaar of twee jaar organiseren we een tweedaagse workshop met een voor ons interessante systeemtherapeut.

Mail ons gerust voor meer informatie