Indien ingeschreven wordt voor de hele opleiding in één keer, maakt een blok van 25 uur supervisie hier deel van uit.

Na de eerste 60 uur van de Opleiding zal met de groepssupervisie gestart worden.

Het betreft 25 zittingen van twee uur.

Tijd en plaats van deze bijeenkomsten zullen in nader overleg bepaald worden.

De mogelijkheid van “live-supervisie” is aanwezig.

De kosten van deze supervisieserie zijn bij de cursusprijs inbegrepen.