Programma opleiding Systeemtherapeutisch werker:

De eenjarige opleiding TTC-STW leidt op tot het vak van Systeemtherapeutisch Werker. De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) geeft een beroepserkenning aan dit vak.

De Systeemtherapeutisch Werker is een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch vaardige hulpverlener, die op uiteenlopende hulpvragen antwoorden zoekt in een actieve samenwerking met sociaal en maatschappelijk betrokkenen. De Systeemtherapeutisch Werker is een relatiedeskundige die vraagstukken vanuit hun culturele context benadert en netwerken, gezinnen en belangrijke anderen betrekt bij het creatief zoeken naar verandermogelijkheden. Het beroep van de Systeemtherapeutisch Werker is een professioneel antwoord op eigentijdse politieke en maatschappelijke vragen door een context te creëren waarin mensen in betrokken netwerken, vanuit steunbronnen en eigen (veer)kracht regie hervinden in een sociaal en maatschappelijk ingebed leven.