In het najaar van 2024 start een nieuwe opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker (lesdag is woensdag, data volgen)