Vanaf september is de opleiding ‘Inleiding Systeemtherapie’ gestart.

De opleiding tot ‘Systeemtherapeutisch Werker’ (STW) is vanaf oktober gestart.