Wij laten ons inspireren door het sociaal- constructionisme.

Fundamenteel uitgangspunt bij deze stroming is dat kennis het resultaat is van sociale processen; dien ten- gevolge is kennis ook altijd historisch bepaald en cultuurspecifiek. Het gaat bij kennis niet om de vraag of zij overeenkomstig de feiten is, maar of zij nuttig, zinvol en behulpzaam is. Op basis hiervan overzien wij het terrein van de gezins- en relatietherapie en komen tot de hierna volgende invalshoek:

Binnen de wereld van de gezins-en relatietherapie bestaan een aantal zinvolle theorie├źn. Elke theorie heeft de status van verhaal. Zij is het resultaat van sociale processen en mist de wetenschappelijke hardheid die met feiten wordt geassocieerd. Het is een goede zaak dat de therapeut over een aantal verhalen beschikt, want elk verhaal levert zijn eigen instrumenten die behulpzaam kunnen zijn bij het therapeutisch proces.

Omdat er geen metatheorie is die de verschillende theorie├źn integreert (wanneer welke theorie, welke vaardigheid en /of techniek bij welk probleem en welk systeem gebruikt moet worden) zal elke therapeut zijn/ haar eigen voorkeursverhalen moeten ontwikkelen.